mei 'k wol oer
Der binne alle jierren simmerkampen foar Frysktalige bern fan 10 oant 15 jier. In wike lang plezier mei in soad aktiviteiten en kreativiteit, mei begelieders mei romme ûnderfining tusken de 20 en de 30 jier.
In wike lang trochbringe mei bern fan dyn eigen leeftyd op Skylge, dat is te gek! Speurtochten troch de bosk, gekke ferhalen fertelle, libbend Stratego yn de dúnen, moppen taapje, jonges tsjin de famkes, kletse, kete en fansels de buntejûn.

  • Simmerkamp 1 Foar jonges en famkes fan 9 en 10 jier  23 – 29 july 2017 Priis folpension €244,-
  • Simmerkamp 2 Foar jonges en famkes fan 11 en 12 jier  23 – 29 july 2017 Priis folpension €273,- Kinst dy net mear opjaan foar dit kamp!
  • Simmerkamp 3 Foar jonges en famkes fan 13 en 14 jier 27 augustus – 2 septimber 2017 Priis folpension €299,-
Ynskriuwen Simmerkamp