Aginda

Al ús kursussen op in rige

Introduksjekursus ferhalen fertelle 24-26 novimber

Ferhalen fertelle is de Keunst om dyn publyk mei te fieren yn de wrâld fan it ferhaal. Dêrby set de ferteller it ferhaal nei syn eigen hân, troch it ferhaal moaier of sterker te meitsjen of oan te passen oan it plak dêr’t it ferteld wurdt. Yn dizze trijedaagse wurdt wurke oan byldzjend fertelle, ymprovisaasje, […]

Yoga, meditatie en massage 27-29 okt 2017

‘Kom tot rust in de stilte bij jezelf’ Een weekeinde met Yoga, Meditatie en Massage Yoga in de natuur, bezinning, stilte in jezelf, op het prachtige, verstilde Terschelling, in een mooie, goed verzorgde accommodatie midden in het bos. In verbinding met jezelf en andere mensen en bijzondere ervaringen die je deelt met elkaar. ‘Heilzaam voor […]

Hjerstwykein Zen

Mear enerzjy en rêst, bettere konsentraasje en mear yn it hjir en no wêze. Dat is wat Zen meditaasje foar dy opleverje kin. Dizze hjerst organiseare we in lang wykein Zen op de Folkshegeskoalle, fan freed oantemei moandei. It wykein kin sjoen wurde as in ferfolch op de yntroduksjekursus dy’t alle jierren yn de simmer […]

Yoga simmerfakânsje 20-25 aug 2017

Puer genietsje fan yoga, it eilân, de see en de simmer. De fakânsje om dyn hert te folgjen. In fakânsje om frisse enerzjy op te dwaan en te genietsjen fan ús suvere natuer. Under de entûsjaste lieding fan Peter van der Burg fan Yogaterschelling, sertifisearre yogadosint. Joga mei oandacht foar beweging, hâlding, sykheljen en meditaasje. […]

Aginda

Sjoch hjir foar it oersjoch fan ús kursussen