Introduksjekursus ferhalen fertelle 24-26 novimber

PERIOADE:
wykein
TEMA:
Kreatyf

Moanne

November

Ferhalen fertelle is de Keunst om dyn publyk mei te fieren yn de wrâld fan it ferhaal. Dêrby set de ferteller it ferhaal nei syn eigen hân, troch it ferhaal moaier of sterker te meitsjen of oan te passen oan it plak dêr’t it ferteld wurdt. Yn dizze trijedaagse wurdt wurke oan byldzjend fertelle, ymprovisaasje, fantasy, kreativiteit en ekspresje.
It lûd fan de see en de winterske bosk binne in ynspiraajseboarne by it fertellen fan ferhalen. Koartom in sfearfol fersoarge wurkwinkel op in prachtich plak.

Dosinten: Rudolf Roos en Raymond den Boestert. (Vertelacademie)