Jannewaris

Maart
TEMA Kursusnamme Perioade Startdatum
Kreatyf/sjonge Koorwykein klassyk 17-19 maart 2017 wykein 17/03/2017
Kreatyf/sjonge Piter Wilkens wykein 24-26 maart 2017 wykein 24/03/2017

Maaie

July

Septimber
TEMA Kursusnamme Perioade Startdatum
Kreatyf/sjonge Súd-Afrikaanske lieten sjonge 1-3 sept 2017 weekend (2 nachten) 01/09/2017
besinning Mindful yn aksje 22-24 sept 2017 wykein 22/09/2017
Kreatyf/sjonge Stimekspresje 22-24 sept 2017 wykein (2 nachten) 22/09/2017
Natuer/aktyf Fûgels yn de hjerst 29 sept – 1 okt 2017 wykein (2 nachten) 29/09/2017

Novimber
TEMA Kursusnamme Perioade Startdatum
Aktyf/natuer Kuierje fan East nei West 17-19 nov 2017 wykein (2 nachten) 17/11/2017

Febrewaris

April
TEMA Kursusnamme Perioade Startdatum
Aktyf/besinning Yoga op Skylge wykein (2 nachten) 22/04/2016
Frysk Willewike 21-29 april 2017 5 nachten 21/04/2017
Kreatyf Tekenje en skilderje fan de eleminten wetter, loft en lân 23-29 april 2017 6 nachten 23/04/2017

Juny
TEMA Kursusnamme Perioade Startdatum
besinning Mindfulness en selskompasje 2-5 juny 2017 (Pinksteren) 02/06/2017

Augustus

Oktober
TEMA Kursusnamme Perioade Startdatum
Kreatyf/sjonge Ierske en Skotse lieten sjonge 3-5 febrewaris 2017 wykein (2 nachten) 03/02/2017
Kreatyf/Sjonge Kom & Sjong 6-9 okt 2017 wykein (2 nachten) 06/10/2017
Kreatyf Hantwurkje mei Projket JERN 13-15 okt 2017 wykein (2 nachten) 13/10/2017
Kreatyf Skylge yn hjerstkleuren 23-27 okt 2017 5 nachten 23/10/2017

Desimber
TEMA Kursusnamme Perioade Startdatum
besinning Festival fan de leafde 23-26 des 2016 3 nachten 23/12/2016
besinning Yoga krystfakânsje 26-29 des 2016 3 nachten 26/12/2016
besinning Yoga âld en nij wykein 30 dec 2016 – 1 jan 2017 2 nachten 30/12/2016